Zaloguj się do ubiquiti po SSH domyślnym adresem : 192.168.1.20 lub istniejącym i wydaj następującą komendę :

touch /etc/persistent/ ct
sed -i 's/radio.1.countrycode=616/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed -i 's/radio.countrycode=616/radio.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed 's/radio.1.dfs.status=.*$/radio.1.dfs.status=disabled/g' -i /tmp/system.cfg
save
reboot

Pamiętaj , że urządzenie zadalne po takim zabiegu może się nie połączyć ! Koniecznie ustaw SCAN-listę.

Powyższe informacje zebrane zostały z Internetu i własnych dotychczasowych doświadczeń .


Jeżeli jeszcze Cię nie przekonaliśmy

Skontaktuj się z nami , a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania !